MEHALALITOE E FUMANA PEO

Local News
Typography

Ele ho Thokoloa ke Lihlopha tse ikitlailitseng tsa Mehalalitoe ka Hara Lekala La Temo le Kanetso ea Lijo Le lekala la thuto Motlatsi oa Letona Mamosa Molapo o Fane Ka Lipeo Ho Mehalalitoe. O itse Lipeo Tsena ke Mefuta e Mehlano ea Lijo ele Ho Matlafatsa Basali, e Ntse ele Ho anetsa Leano la Phepo e Nepahetseng, Metseng Le Likolong. A Supa Puisanong Le Ts’enolo Hore Lekala la Thuto Le Kentse Likolong Hore Basotho Ba Leme,Mme Ba Rekisetse Lekala La Thuto Ba abetsoeng Lipeo. O Thathiselelitse Ka Hore Lipeo Tsena Li abetsoe Mabatooa a ka Bang Leshome Le Metso e Robeli(18) a Naha Ea Lesotho.

(BY Mat’sabo Litseho)